WALSERIJEN


Constructie en reparatie van doorstootovens, ovens met langsliggers, goten met hamerslag,…

Vooraf vervaardigde koepel
Voûte préfabriquée Voûte préfabriquée
Goot met hamerslag

Caniveau à battitures

Caniveau à battitures